/ 3 نظر / 5 بازدید
نازلی

باران اولین عشق مرا بردی باران ........................

سودا

مگر عشق مرا در سر نداری؟ مگر تنهایی ام باور نداری؟ مگر در راهت عشقت آخری نیست که این ره رفتی و آخر نداری همه طعنه زدند بر این دل چاک که در دشت جنون یاور نداری ببین تنها منم رسوایی گردون چرا رسوایی ام باور نداری؟؟ منتظرتم