ژ

هر روز قانونی جدید ارائه می شود... بچه اش خواب دیده...بابا...دیشب خواب دیدم..

- از فردا هر ماشین کنار خیابون بود برای عقده گشایی ...پنچر خواهد شد...

نمی دونم کدوم زبون نفهمی هست

/ 1 نظر / 6 بازدید
سکینه

page جالبی داری... به منم سر بزن[گل]